OFİS OPERASYONU

Stok ve Satış ürünlerinin yönetimi, genellikle birbirinden ayrı iki farklı arayüzden yönetilebilen bir yapıda kurgulanmıştır.

Stok Yönetimi
Yapay Zeka Satış Tahminleri
Sadakat Sistemi
Otomatik Satın Alma

Stok Yönetimi

Stok ve Satış ürünlerinin yönetimi, genellikle birbirinden ayrı iki farklı arayüzden yönetilebilen bir yapıda kurgulanmıştır. Bu durum, işletmelerin manuel olarak reçete eşleştirmesi, pasif reçetelerin envanteri kalabalıklaştırması, anlık olarak hammadde stoklarını görememek, maliyet ve satış raporlarının ayrı arayüzlerden alınabilmesi gibi durumları beraberinde getirmektedir. Syrve, tam birleşik envanter yapısı sayesinde, tüm satış, hammadde, yarı mamul ve opsiyon ürünlerinizi tek bir arayüzden yönetebilmenize olanak tanımaktadır. Bu durum, efektif kontrolün gücünü artırırken, aynı zamanda raporlama esnasındada, Excel'e ihtiyaç duymadan izlenebilir veri oluşmasını sağlamaktadır.

01/

Stok Yönetimi

Stok ve Satış ürünlerinin yönetimi, genellikle birbirinden ayrı iki farklı arayüzden yönetilebilen bir yapıda kurgulanmıştır. Bu durum, işletmelerin manuel olarak reçete eşleştirmesi, pasif reçetelerin envanteri kalabalıklaştırması, anlık olarak hammadde stoklarını görememek, maliyet ve satış raporlarının ayrı arayüzlerden alınabilmesi gibi durumları beraberinde getirmektedir. Syrve, tam birleşik envanter yapısı sayesinde, tüm satış, hammadde, yarı mamul ve opsiyon ürünlerinizi tek bir arayüzden yönetebilmenize olanak tanımaktadır. Bu durum, efektif kontrolün gücünü artırırken, aynı zamanda raporlama esnasındada, Excel'e ihtiyaç duymadan izlenebilir veri oluşmasını sağlamaktadır.

Stok Yönetimi

Yapay Zeka Satış Tahminleri

İhtiyaç fazlası sipariş edilen ürünlerinizi, SKT sebebiyle zayi mi ediyorsunuz? Yapay Zeka Satış Tahminleri, tam size göre! Şube tarafında, gereğinden fazla sipariş edilen ürünler; SKT sebebiyle zayi oranını artırırken, aynı zamanda ürünlerinize yatırmış olduğunuz para miktarınıda artırır. Bu durum, hem ürün maliyetinizi yükseltir, hemde nakit akışınızda dengesizliğe sebep olur. Eğer şube tarafında, gereğinden az sipariş edilen ürün olursa, bir sonraki satış gününde, ilgili ürünün tükenmiş olabilme olasılığı yükselicektir. Bu durum, potansiyel olarak ciro kaybına yol açacaktır. Bu sebeple, depomuzda ne eksik, nede fazla ürün tutmamız gerekir. Yapay zeka satış tahminleri sayesinde, önceki edinilmiş verilere dayanarak; şubenin sirkülasyonu, hava durumu, servis veren garson sayısı, yapılan ciro, özel günler, zayi oranları ve depo sayımları gibi kavramlar göz önünde bulundurulur. Syrve, ihtiyaç duyduğunuz ürün miktarını otomatik olarak hesaplar ve bir sonraki sipariş için hangi üründen, ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu bulabilmek için size yardımcı olur.

Yapay Zeka Satış Tahminleri

Sadakat Sistemi

Bir işletme, her ne kadar kaliteli servis ve ürün sunarsa sunsun, temel hedef para kazanabilmektir. Bu durumda, Sadakat Sisteminden bahsetmemek olmaz! Sadakat Sistemi, müşterilerimizin sirkülasyonunu artırarak, daha fazla ciro yapmamıza yardımcı olan bir araçtır. Syrve, ekosisteminde barındırdığı Sadakat Sistemi ile; koşul-sonuç ilişikisine bağlı kampanyalar oluşturabilmeyi, müşterileri segmente edebilmeyi, bu segmentasyon sayesinde analizler gerçekleştirebilmeyi, analizler neticesinde segment bazlı kampanyalar oluşturabilmeyi ve günün sonunda bir işletmenin daha fazla para kazanabilmesine olanak sağlamaktadır. Tecrübelerimiz, segment bazlı yapılan kampanyaların, toplam ciro üzerinde ortalama %8,19 artış sağladığını göstermektedir.

Sadakat Sistemi

Otomatik Satın Alma

Satın alma görevini üstlenmiş bir kişinin en büyük problemi, sipariş verileceği anda deposunda ne kadar ürün olduğunu tam olarak bilememesidir. Bu durum, kullanılan yazılımın yetersiz olabileceği ihtimalini düşündürmesinin yanı sıra, aynı zamanda envanter kayıtlarının anlık olarak işlenmiyor olmasındanda kaynaklanabilir. Fatura girişleri, Zayi, Depo sayımı ve transferler gibi, depo miktarlarına etki eden veriler, genellikle anlık olarak takip edilemez. TechResta, GIB/EDM ile olan entegrasyonu sayesinde, tarafınıza kesilmiş tüm faturaları otomatik olarak envanter kayıtlarınıza işleyebilmektedir. Aynı zamanda, Syrve tarafından sunulan birleşik POS/Envanter yapısı sayesinde, şubenizin genellikle kağıda yazıarak raporladığı verileri, tamamıyla dijital ortamdan anlık olarak takip edebilirsiniz. Böylelikle, satın alma görevini üstlenmiş bir kişi olarak, deponuzda ne kadar ürün olduğunu, her zaman anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Oluşturulan sipariş formunu, tedarikçilerinize otomatik olarak mail atabilir, gelen ürün miktarlarının doğruluğunu yine anlık olarak edebilirsiniz.

Otomatik Satın Alma